وارد نشده اید
انجمن تخصصی پزشکی مد اسمارت بهترین مکان برای دیده شدن! سفارش دهید.
 • کاربر برتر
 • مدیر برتر1
 • مدیر برتر2
بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید
 • تاپیکهای برتر انجمن
 • تاپیکهای مهم انجمن
 • تاپیکهای آموزشی انجمن
Banner Banner
موقعیت شما :

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :1:
  1
  1
 • :34:
  34
  34
 • :69:
  69
  69
 • :)
  Smile
  Smile
 • :23:
  23
  23
 • :58:
  58
  58
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :105:
  105
  105
 • :(
  Frown
  Frown
 • :33:
  33
  33
 • :68:
  68
  68
 • :22:
  22
  22
 • :57:
  57
  57
 • :11:
  11
  11
 • :43_002:
  43 002
  43 002
 • :104:
  104
  104
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :32:
  32
  32
 • :67:
  67
  67
 • :21:
  21
  21
 • :56:
  56
  56
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :103:
  103
  103
 • :31:
  31
  31
 • :66:
  66
  66
 • :20:
  20
  20
 • :55:
  55
  55
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :102:
  102
  102
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :30:
  30
  30
 • :65:
  65
  65
 • :19:
  19
  19
 • :54:
  54
  54
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :79:
  79
  79
 • :29:
  29
  29
 • :64:
  64
  64
 • :18:
  18
  18
 • :53:
  53
  53
 • :113:
  113
  113
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :78:
  78
  78
 • :28:
  28
  28
 • :63:
  63
  63
 • :17:
  17
  17
 • :50:
  50
  50
 • :112:
  112
  112
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :77:
  77
  77
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :27:
  27
  27
 • :62:
  62
  62
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :111:
  111
  111
 • :4:
  4
  4
 • :37:
  37
  37
 • :76:
  76
  76
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :26:
  26
  26
 • :61:
  61
  61
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :110:
  110
  110
 • :3:
  3
  3
 • :36:
  36
  36
 • :71:
  71
  71
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :25:
  25
  25
 • :60:
  60
  60
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :109:
  109
  109
 • :2:
  2
  2
 • :35:
  35
  35
 • :70:
  70
  70
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :24:
  24
  24
 • :59:
  59
  59
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :106:
  106
  106
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • White Head
 • :WH-emo (16):
  WH Emo (16)
  WH Emo (16)
 • :WH-emo (5):
  WH Emo (5)
  WH Emo (5)
 • :WH-emo (26):
  WH Emo (26)
  WH Emo (26)
 • :WH-emo (15):
  WH Emo (15)
  WH Emo (15)
 • :WH-emo (4):
  WH Emo (4)
  WH Emo (4)
 • :WH-emo (25):
  WH Emo (25)
  WH Emo (25)
 • :WH-emo (14):
  WH Emo (14)
  WH Emo (14)
 • :WH-emo (3):
  WH Emo (3)
  WH Emo (3)
 • :WH-emo (24):
  WH Emo (24)
  WH Emo (24)
 • :WH-emo (13):
  WH Emo (13)
  WH Emo (13)
 • :WH-emo (2):
  WH Emo (2)
  WH Emo (2)
 • :WH-emo (23):
  WH Emo (23)
  WH Emo (23)
 • :WH-emo (12):
  WH Emo (12)
  WH Emo (12)
 • :WH-emo (1):
  WH Emo (1)
  WH Emo (1)
 • :WH-emo (22):
  WH Emo (22)
  WH Emo (22)
 • :WH-emo (11):
  WH Emo (11)
  WH Emo (11)
 • :WH-emo:
  WH Emo
  WH Emo
 • :WH-emo (21):
  WH Emo (21)
  WH Emo (21)
 • :WH-emo (10):
  WH Emo (10)
  WH Emo (10)
 • :WH-emo (31):
  WH Emo (31)
  WH Emo (31)
 • :WH-emo (20):
  WH Emo (20)
  WH Emo (20)
 • :WH-emo (9):
  WH Emo (9)
  WH Emo (9)
 • :WH-emo (30):
  WH Emo (30)
  WH Emo (30)
 • :WH-emo (19):
  WH Emo (19)
  WH Emo (19)
 • :WH-emo (8):
  WH Emo (8)
  WH Emo (8)
 • :WH-emo (29):
  WH Emo (29)
  WH Emo (29)
 • :WH-emo (18):
  WH Emo (18)
  WH Emo (18)
 • :WH-emo (7):
  WH Emo (7)
  WH Emo (7)
 • :WH-emo (28):
  WH Emo (28)
  WH Emo (28)
 • :WH-emo (17):
  WH Emo (17)
  WH Emo (17)
 • :WH-emo (6):
  WH Emo (6)
  WH Emo (6)
 • :WH-emo (27):
  WH Emo (27)
  WH Emo (27)
 • Other
 • :love_emoticon_messe
  Love Emoticon Messengerfreak (37)
  Love Emoticon Messengerfreak (37)
 • :45424:
  45424
  45424
 • :lovemail:
  Lovemail
  Lovemail
 • :2356:
  2356
  2356
 • :Love icon037:
  Love Icon037
  Love Icon037
 • :0540:
  0540
  0540
 • :jolly-present-smile
  Jolly Present Smiley Emoticon
  Jolly Present Smiley Emoticon
 • :129:
  129
  129
 • :hot-chocolate:
  Hot Chocolate
  Hot Chocolate
 • :08:
  08
  08
 • :hearts_glitter4:
  Hearts Glitter4
  Hearts Glitter4
 • :falling4353:
  Falling4353
  Falling4353
 • :desismileys_4008:
  Desismileys 4008
  Desismileys 4008
 • :christmas-bells-smi
  Christmas Bells Smiley Emoticon
  Christmas Bells Smiley Emoticon
 • :TwoHearts:
  TwoHearts
  TwoHearts
 • :2132667981056070239
  21326679810560702396
  21326679810560702396
 • :shine heart:
  Shine Heart
  Shine Heart
 • :810480e2k4fran2j:
  810480e2k4fran2j
  810480e2k4fran2j
Copyright...

انجمن مد اسمارت فعالیت خود را در سال 1394 با هدف گسترش اطلاعات و ارتباطات پزشکان و تبادل نظر در موضوعات تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی آغاز کرد و در حال حاظر در تلاش برای رسیدن به مقام بهترین و بزرگترین مراجع علمی در ایران می باشد .از علاقمندان به رشته پزشکی و پیرا پزشکی دعوت به عمل می آید که ما را در رسیدن به اهداف یاری نمایند