آغاز پیمایش سرمایه فرهنگی دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه فرهنگی به عنوان مجموعه‌ای از روابط، معلومات و امتیازات است که فرد برای حفظ کردن یا به‌دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می‌کند.

معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای بهبود و ارتقای سرمایه فرهنگی دانشجویان در طول دوران تحصیل و همچنین شناخت وضعیت سرمایه فرهنگی دانشجویان برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و تخصیص بودجه با هدف ارائه خدمات فرهنگی بهتر، اقدام به پژوهشی در این خصوص کرده است.

سنجش سرمایه فرهنگی دانشجویان از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به منظور دستیابی به اهداف و مأموریت‌های خود در سطح ملی انجام می‌گیرد.

پیمایش سرمایه فرهنگی در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شده است و دانشجویان بر اساس انتخاب تصادفی سیستماتیک و از طبقات مختلف (سال ورود، جنسیت و مقطع تحصیلی) با تکمیل پرسشنامه مربوطه در آن شرکت می‌کنند.

پرسشنامه‌ها بدون نام است و دانشجویان می‌توانند با تکمیل آن در این طرح پژوهشی مشارکت کنند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*

پشتیبان آنلاین واتساپ