رقابت ۱۰ هزار نفر در بخش آوایی جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا) با پایان یافتن مهلت برگزاری بخش آوایی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت ۱۰ هزار و هفتصد نفر در این بخش با یکدیگر رقابت کردند.

در بخش آوایی این جشنواره هزار و ۱۰۰ نفر در رشته تحقیق، ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در رشته ترتیل، هزار و ۲۰۰ نفر در رشته حفظ سوره نباء، هزار و ۳۰۰ نفر در رشته حفظ یک جز، ۳۰۰ نفر در رشته حفظ سه جز، ۴۵۰ نفر در رشته حفظ ۵ جز، ۲۰۰ نفر در رشته حفظ ۵ جز، ۲۰ نفر در رشته حفظ ۱۵ جز، ۱۰۰ نفر در رشته حفظ بیست جز، ۱۰۰ نفر در رشته حفظ کل قرآن کریم، ۶۰۰ نفر در رشته اذان، ۷۰۰ نفر در رشته دعا و مناجات، هزار نفر در رشته ترجمه خوانی و ۵۰۰ نفر در رشته آئین سخنوری رقابت کردند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی لازم است تا بیستم خرداد ماه سی دی تلاوت شرکت کنندگان در بخش آوایی را به مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت ارسال کنند.

در این جشنواره در بخش آوایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هزار و ۲۰۰ نفر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با ۸۴۰ نفر و دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۸۰۰ نفر بیشترین شرکت کننده را داشته اند.

مجری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در مرحله دانشگاهی معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی و در مرحله سراسری دانشگاه علوم پزشکی همدان با حمایت و هدایت مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت است.

دیدگاه‌ها ۰

*
*

پشتیبان آنلاین واتساپ