شبکه های آموزشی علوم پزشکی در کشور تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی با اشاره به واسپاری مأموریت‌های ویژه به مناطق آمایشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: لازم است که برای اجرایی سازی این مأموریت‌ها ساختارهای منعطف و مناسبی شکل بگیرد.

وی به موضوع راه اندازی شبکه‌های آموزشی علوم پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: این شبکه‌ها موضوع بسیار مهمی است که راه اندازی آن چندی است در حوزه معاونت در حال پیگیری است و در شورای گسترش مطرح شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تجربه کشور در راه اندازی شبکه‌های تحقیقاتی گفت: در این برنامه حوزه معاونت آموزشی می‌تواند برای مأموریت‌های ویژه خود و همچنین مناطق آمایشی شبکه‌هایی ایجاد کند.

وی با تاکید بر اهمیت تشکیل این شبکه‌ها اظهار داشت: با واسپاری مأموریت‌ها به مناطق آمایشی و دانشگاه‌ها در واقع در اجرای مأموریت همکار وزارت بهداشت هستند و لازم است مشارکت سایر مناطق و دانشگاه‌ها را نیز در اجرای این مأموریت‌ها جلب کنند. بر این اساس تشکیل این شبکه‌ها ضروری است تا پیگیری این امور از سوی منطقه یا دانشگاه مسئول مأموریت به صورت رسمی‌تر صورت پذیرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با بیان اینکه شبکه‌های آموزشی علوم پزشکی می‌توانند تمامی ظرفیت‌ها در سطح کشور را در یک حوزه تخصصی گردهم آورند گفت: مطالعاتی هم در این زمینه صورت گرفته و از تجارب مناطق در اجرای مأموریت‌ها نیز می‌توان استفاده کرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: تشکیل شبکه به معنی این است که تمام مراکزی که در حیطه یک مأموریت کار می‌کنند کار مستقل خود را انجام می‌دهند ولی در عین حال در قالب این شبکه تصمیمات کشوری در آن حیطه با مدیریت مسئول آن مأموریت پیگیری می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مأموریت‌ها در سطح ملی تعریف شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد، ادامه داد: نهادهای دولتی و خصوصی دست اندرکار هر مأموریت می‌توانند در شبکه مشارکت داشته باشند و ساختار این شبکه‌ها منعطف طراحی می‌شود.

وی افزود: کارگروهی در حوزه معاونت آموزشی مسئولیت طراحی ساختار این شبکه‌ها را به عهده خواهد گرفت.

دیدگاه‌ها ۰

*
*

پشتیبان آنلاین واتساپ